Jagtappen
-

Den ultimative jagtapp til iPhone og Android

Jagtappen er udviklet af jægere til jægere og baseret på mange års jagterfaring i Danmark og udlandet. Jagtappen muliggør en ny og enkel måde at kommunikere og dele information på, før, under og efter jagten for både den enkelte jæger, konsortiet og jagtlederen. Ligeledes sikre Jagtappen at den nødvendige og relevante information altid er lige ved hånden.

Med Jagtappen kan du:

Oprette jagtrevirer og dele dem med jagtkammeraterne

Oprette revirgrænser og indsætte markeringer

Se dine jagtkammeraters position på reviret og sende beskeder

Dele fælles kalender for hvert revir

Finde nærmeste Schweisshundefører

Se vejrudsigten samt sol- og månetider

Se billeder og beskrivelser af de jagtbare arter

Se jagttiderne

Og meget mere..

 


Funktioner:

Mine jagtrevirer:
Her kan du oprette en eller flere jagtrevirer og invitere dine jagtkammerater til at deltage i konsortiet/reviret ved at oprette brugernavn og adgangskode. Ligeledes kan du dele waypoints, spor og revirgrænser indenfor de forskellige jagtrevirer.   

Kort:
Her kan du oprette kort over de forskellige jagtområder, indsætte grænser eller markere forskellige positioner på reviret, fx skydetårne, spor og meget andet.

Mine data:
Her indtastes navn og password, som anvendes til at holde styr på, hvilke jagtrevirer du er med i samt revirets kalenderfunktion. Ligeledes indtastes kaldenavn og initialer, hvilket vises på kortet, således at dine jagtkammerater kan se, hvor du befinder dig.  

Dagbog:
Her kan du oprette forskellige dagbogsnoter, dele dem med dine jagtkammerater og vedhæfte billeder.

Jagttider:
Her findes de generelle jagttider, samt de lokale afvigelser.

Kalender:
Her kan du dele en kalender med dine jagtkammerater for de forskellige jagtrevirer, du er med i.

Artsdatabase:
Her findes et billede samt en kort beskrivelse af de fleste jagtbare arter i Danmark.

Vejret:
Her kan du se vejret, sol- og månetider for din nuværende position fem dage frem i tiden.

Lommelampe:
Med denne funktion kan du anvende din telefon som lommelygte.

Nyheder:
Her kan du læse forskellige jagtrelaterede nyheder.

Schweiss register:
Liste med alle schweisshundeførere i Danmark. Listen er sorteret efter hvilke hundeførere, der er nærmest på din nuværende GPS-position.

Kompas:
Kompasfunktion med længde- og breddegrader for din nuværende position.Kort funktionen - sådan gør du:

Når man klikker på den runde knap med et plustegn i midten i øverste højre hjørne af kortet kommer der en hjælpemenu frem i hver side. En for GPS funktioner i venstre side og en for kort- og grænsefunktioner i højre side.

GPS menuen til venstre:

Marker:

Med ”marker” knappen markeres et waypoint på din nuværende position. I den dialogboks der åbnes, kan du navngive det markerede punkt. Ligeledes findes der en liste med ikoner som du kan anvende til din markering. Der er to symboler i listen der har dynamiske egenskaber, nemlig tårn og flag markeringen. Det betyder at disse kan vise bogstaver eller tal i forbindelse med ikonet. Hvis du fx ønsker at indtaste et nummer på dit tårn eller flag skal dette være mellem 1-99, og du kan således have op til 99 tårne eller flag på dit kort. Alternativet kan du vælge at navngive tårn eller flag markeringen, dog visses kun de to første bogstaver på ikonen på kortet.

Gå til:

Med knappen ”gå til” kan du vælge at navigerer til tidligere gemte waypoints eller spor. Når du klikker på "gå til" funktionen fremkommer en liste med gemte waypoints eller spor som du kan vælge at navigere til. I navigationsfunktionen visser en pil den retning du skal for at komme til den valgte destination. Ligeledes vises afstanden til målet samt det forventede ankomsttidspunkt. Det forventede ankomsttidspunkt kan kun beregnes hvis du har været i bevægelse mod destinationen. Hvis du under navigationen ønsker at orientere dig på kortet, kan du minimere navigationsruden ved at klikke på minus knappen, hvorefter navigationsfunktionen vises som en lille boks i nederste højre hjørne med en pil og distance. For at komme tilbage til navigationsfunktionen klikke man bare på den lille firkant. Alternativt kan man vælge at klikke på et givet waypoint på kortet, klikke på den blå pil og vælge gå til.

Opret spor:

Når du klikker på ”opret spor” fremkommer spor menuen og du kan nu starte funktionen. Når du vil afslutte opret spor funktionen, kan du vælge at gemme sporet. Sporet vil blive gemt på listen over waypoints og spor. Når du vil navigerer til et spor, kan du vælge om du du ønsker at gå til sporets start- eller slutpunktet og derefter følge sporet på skærmen. Hvis du under navigationen ønsker at orientere dig på kortet, kan du minimere navigationsruden ved at klikke på minus knappen, hvorefter navigationsfunktionen vises som en lille boks i nederste venstre hjørne. For at komme tilbage til navigationsfunktionen klikke man bare på den lille firkant.

Vis pos/skjul pos. (vis min position for andre)

Med denne funktion kan jagtkammerater, jagtlederen og hundefører se hvor alle deltagerne er på kortet. For at være synlig for de øvrige deltagere, skal man aktivt klikke på denne funktion. Hvis man ikke klikker på den funktion er man ikke synlig. Alle de deltagere der har valgt at være synlige kan ses på kortet med et blå ikon der indeholder deres initialer. Initialerne er dem man selv har oprettet under mine data. Hvis man klikke på et sådan blåt ikon, kan man vælge at gå til (navigerer) til denne person eller sende en besked. Man kan også vælge at sende en besked til alle i det valgte jagtrevir. Man skal dog være opmærksom på at afslutte "vis pos" funktionen igen, når man ikke ønsker at anvende funktionen mere, da den ellers vil blive ved med at vise ens position og dermed bruge ekstra meget bateri.

Opret grænser

Du kan oprette revirgrænser på to måder:
1) Gå ud på dit revir og markér minimum tre punkter langs skel eller i hjørner ved hjælp af GPS-funktionen, således at du efterfølgende kan afgrænse det ønskede område. Efterfølgende skal du i kortfunktionen, trykke på ”opret grænse”, vælge ”fortsæt” i øverste højre hjørne. Nu vælges de waypoints som skal danne grænsen ved at klikke på disse. Afslut med at klikke på gem og navngiv reviret. Grænsen tegnes direkte mellem de punkter, du har markeret.
2) Gå tilbage til kortet. Zoom ind til den nødvendige forstørrelse af kortet i kortfunktionen. Tryk på det sted på kortet hvor du ønsker at oprette en grænsemarkering (waypoint). Hold fingeren nede indtil waypointmenuen fremkommer, vælg type og tryk "Gem". Når du har oprettet det nødvendige antal waypoints (minimum tre) for at omkranse et området, trykker du på "Opret grænse" og derefter "Fortsæt". Tryk på de ønskede waypoints, tryk "Gem" og navngiv reviret. Grænsen tegnes direkte mellem de punkter, du har markeret.

Kort menuen til højre:
Denne menu tillader forskellige funktioner, hvor man kan tænde og slukke for forskellige oplysninger i kortet for at altid at få den mest anvendelige og overskuelige kort.

Visning:

Når man starter kortvisningen vises kortet altid som hybrid, men ved at klikke på ”visning” kan man skifte mellem hybrid, almindeligt kort og luftfoto.

WP til/fra (fælles waypoints)

Ved at klikke på denne funktion vises eller skjules de delte waypoints for det nuværende aktive jagtrevir.

Grænse til/fra:

Ved at klikke på denne funktioner vises eller skjules grænser på kortet

Spor til/fra

Ved at klikke på denne funktioner vises eller skjules spor på kortet

Mine WP til/fra (Private waypoints)

Ved at klikke på denne funktioner vises eller skjules egne waypoints, dvs. waypoints som man har valgt ikke at dele.


Knæk og Bræk


Jagtappen Privacy policy